KOSTOL POVYSENIA SV.KRIZA BRATISLAVA PETRZALKA - MARTIN KVASNICA - 10.2013
NIZKONAKLADOVE ROZSIRENIE KOSTOLA A FARY PRE LITURGIU A PRE FARNOST
INDEX