KOSTOL A DOM SMUTKU DEVINSKA NOVA VES - MARTIN KVASNICA - 11.2013


NIZKONAKLADOVE ROZSIRENIE KOSTOLA A DOMU SMUTKU PRE LITURGIU, POHREBNE OBRADY A PRE KULTURU
INDEX